Prague office english

Založení společnosti ZDARMA

Nově nabízíme klientům, kteří využijí naší nabídky pro umístění sídla své firmy a uzavřou smlouvu na období min. 2 let, založení společnosti s ručením omezeným pouze za úhradu vynaložených nákladů (za notářský zápis, vystavení živnostenských oprávnění, zápis do obchodního rejstříku, kolky, ověření) – tedy ZDARMA. Při uzavření smlouvy na období min. 1 roku zaplatíte za naši službu pouze 2070 Kč vč. DPH.