Prague office english

2013-12-12 14:41

Od 1. října 2013 nabízíme všem klientům, kteří využijí naší nabídky na umístění sídla své nové firmy v Praze 9, založení společnosti s ručením omezeným ZDARMA. To znamená, že uhradí pouze náklady vynaložené za vyhotovení zakladatelské listiny u notáře, vystavení živnostenských oprávnění, kolky, případné ověření dokumentů.

2011-11-21 13:36

Ve srovnávacím výzkumu týdeníku Ekonom nazvaném Město pro byznys, který již čtvrtým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí v České republice, se v regionálním kole 22 pražských městských částí nejlépe umístila Praha 19 (zahrnující městské části Kbely, Vinoř a Satalice). Vítězství získala Praha 19 díky nejlepším dílčím výsledkům v oblasti kvality lokality a v průzkumu mezi podnikateli.

2011-09-01 20:13

Od 1. 9. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o soudních poplatcích. Navýšení poplatků se mimo jiného dotklo 
i zápisu společností a zápisu změn ve společnostech v obchodním rejstříku, a to následovně:

2011-06-01 16:12

Od 1. 6. je v platnosti nový Ceník a nabídka služeb PRAGUE OFFICE, kde dochází k navýšení poskytovaných služeb v rámci jednotlivých "balíčků-servisů" při současném zachování cen.

2011-05-01 10:12

Nově nabízíme klientům, kteří využijí naší nabídky pro umístění sídla své firmy a uzavřou smlouvu na období min. 2 let, založení společnosti s ručením omezeným pouze za úhradu vynaložených nákladů (za notářský zápis, vystavení živnostenských oprávnění, zápis do obchodního rejstříku, kolky, ověření) – tedy ZDARMA. Při uzavření smlouvy na období min. 1 roku zaplatíte za naši službu pouze 2070 Kč vč. DPH.