Prague office english

Novela zákona o soudních poplatcích

Od 1. 9. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o soudních poplatcích. Navýšení poplatků se mimo jiného dotklo 
i zápisu společností a zápisu změn ve společnostech v obchodním rejstříku, a to následovně:

– prvozápis a.s. do OR - 12 000 Kč (původně 5000 Kč)
– prvozápis s.r.o. do OR - 6000 Kč (původně 5000 Kč)
– zápis změn do OR - 2000 Kč (původně 1000 Kč)

– ověřený výpis z OR - 20 Kč/strana (původně 70 Kč)