Prague office english

Založení nové s.r.o. ZDARMA

Od 1. října 2013 nabízíme všem klientům, kteří využijí naší nabídky na umístění sídla své nové firmy v Praze 9, založení společnosti s ručením omezeným ZDARMA. To znamená, že uhradí pouze náklady vynaložené za vyhotovení zakladatelské listiny u notáře, vystavení živnostenských oprávnění, kolky, případné ověření dokumentů.